Sääskilahti, N. (2021) ”Amelien silmä: Kuuluminen ja taiteen mikropolitiikka ”, Kulttuurintutkimus, 38(1), ss. 18–29. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/89899 (Viitattu: 18syyskuuta2021).