Aho, K.-R. (2020) ”Itsensämittaamisteknologia osana ryhmäliikunnan ohjaamista sisäpyöräilytunneilla”, Kulttuurintutkimus, 37(3-4), ss. 3–17. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91134 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).