Puhakka, A. (2020) ”Rodullistettujen naisten lihavuusaktivismi internetissä: Hypernäkyvyys ja hypernäkymättömyys kehopositiivisuuskeskusteluissa”, Kulttuurintutkimus, 36(3-4), ss. 3–15. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91394 (Viitattu: 8elokuuta2022).