Jaakkola, M. (2020) ”Oman lukukokemuksensa visualisoijat: Käyttäjälähtöiset kirja-arvostelut Instagramissa”, Kulttuurintutkimus, 36(3-4), ss. 31-44. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91897 (Viitattu: 28helmikuuta2021).