Roiha, T. (2020) ”Painii enkelten kanssa: Valtaa, uusliberalismia ja monikulttuurisuutta Stuart Hallin jalanjäljissä”, Kulttuurintutkimus, 36(3-4), ss. 49–51. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/92147 (Viitattu: 5helmikuuta2023).