Eriksson, S. ja Saukkonen, E. (2020) ”Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo muutosvoimana: Nuorten liikuntakulttuurit vammaisuuden lähtökohdasta”, Kulttuurintutkimus, 37(3-4), ss. 103–113. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/92148 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).