Kärjä, A.-V. (2021) ”Menneisyyden valinnat”, Kulttuurintutkimus, 38(1), ss. 53–56. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95402 (Viitattu: 18syyskuuta2021).