Heinikoski, S. (2020) ”Propagandaa Saamenmaalta: Visuaalinen monikielisyys Suohpanterror-taidekollektiivin teoksissa”, Kulttuurintutkimus, 37(1-2), ss. 86-101. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/97365 (Viitattu: 17huhtikuuta2021).