Huttunen, J. ”Omaehtoinen Elokuva Kulttuurituotantona Ja Osallistumisen Muotona”. Kulttuurintutkimus, vsk. 38, nro 1, maaliskuuta 2021, ss. 40-45, https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400.