toimitus, L. ”English Abstracts”. Kulttuurintutkimus, vsk. 39, nro 1, huhtikuuta 2022, s. 63, https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115522.