Okkonen, V. ”Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä”. Kulttuurintutkimus, vsk. 40, nro 2, heinäkuuta 2023, ss. 41-56, https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125042.