Ainalinpää, E. ”Luontodialogeista luontosuhteeseen”. Kulttuurintutkimus, vsk. 36, nro 2, toukokuuta 2020, ss. 60-62, https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/94452.