Säilävaara, Jenny. ”Nykyäitiys Prekaarissa (työ)elämässä”. Kulttuurintutkimus 38, no. 2–3 (lokakuuta 8, 2021): 116–118. Viitattu joulukuuta 8, 2021. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110807.