toimitus, Lehden. ”English Abstracts”. Kulttuurintutkimus 39, no. 1 (huhtikuuta 8, 2022): 63. Viitattu heinäkuuta 6, 2022. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115522.