toimitus, Lehden. ”English Abstracts”. Kulttuurintutkimus 35, no. 3–4 (heinäkuuta 10, 2019): 99–100. Viitattu kesäkuuta 2, 2020. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647.