1.
Varje P, Turtiainen J, Lehmuskoski K, Kuokkanen A, Väänänen A. Mielenterveys työelämän murroskohdissa: Lääketieteellisen intervention muuttuva rooli. kt [Internet]. 8. lokakuuta 2021 [viitattu 23. toukokuuta 2024];38(2–3):52-67. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100522