1.
Huttunen J. Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona . kt [Internet]. 26. maaliskuuta 2021 [viitattu 18. syyskuuta 2021];38(1):40-5. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400