1.
Jakonen M, Jonker-Hoffren P, Kontturi K-K, Tiainen M. Taidetyön yhteismuotoutuva todellisuus: Ehdotus monitieteiseksi lähestymistavaksi. kt [Internet]. 8. lokakuuta 2021 [viitattu 22. lokakuuta 2021];38(2–3):96-112. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102980