1.
Säilävaara J. Nykyäitiys prekaarissa (työ)elämässä. kt [Internet]. 8. lokakuuta 2021 [viitattu 1. joulukuuta 2021];38(2–3):116-8. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110807