1.
Vaahtera T, Lappalainen S. Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa: Digitalisaation ajan ihmisteollisuus. kt [Internet]. 5. heinäkuuta 2023 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];40(2):27-40. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122782