1.
Okkonen V. Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä. kt [Internet]. 5. heinäkuuta 2023 [viitattu 24. heinäkuuta 2024];40(2):41-56. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125042