1.
Jaakkola M, Korhonen M, Lappalainen S. Mittaamisen mitta. kt [Internet]. 5. heinäkuuta 2023 [viitattu 27. helmikuuta 2024];40(2):1-6. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/130920