1.
Mäkikoskela R. Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä. kt [Internet]. 10. heinäkuuta 2019 [viitattu 13. elokuuta 2020];35(3–4):35–50. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638