1.
toimitus L. English abstracts. kt [Internet]. 10. heinäkuuta 2019 [viitattu 14. marraskuuta 2019];35(3–4):99–100. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647