1.
Eriksson S, Saukkonen E. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo muutosvoimana: Nuorten liikuntakulttuurit vammaisuuden lähtökohdasta. kt [Internet]. 21. joulukuuta 2020 [viitattu 19. huhtikuuta 2024];37(3-4):103-1. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/92148