https://journal.fi/kulttuurintutkimus/issue/feed Kulttuurintutkimus 2021-03-30T14:06:00+03:00 Maija Rämö sihteeri@kultut.fi Open Journal Systems <p>Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta.</p> https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/101228 Kulttuurin ruma puoli 2021-03-30T14:05:56+03:00 Taija Roiha taija.roiha@jyu.fi <p>Esittelyssä <em>Culture is Bad for You</em> (Orian Brook, Dave O’Brien &amp; Mark Taylor 2020)<em><br></em></p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100555 Ihminen, humoristi 2021-03-30T14:05:57+03:00 Antti-Ville Kärjä antti-ville.karja@uniarts.fi <p>Esittelyssä <em>Huumorin ja naurun filosofia</em> (Jarno Hietalahti 2018)</p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100707 Perinteentutkija hulluuden lankarullaa auki kerimässä 2021-03-30T14:05:57+03:00 Jani Tanskanen jani.t.tanskanen@student.jyu.fi <p>Esittelyssä <em>Johtolankoja hulluuteen</em> (Anna Kinnunen 2020)</p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95402 Menneisyyden valinnat 2021-03-30T14:05:58+03:00 Antti-Ville Kärjä antti-ville.karja@uniarts.fi <p>Esittelyssä <em>Menneisyyden rakentajat</em> (toim. Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka &amp; Tuomas Tepora 2018)</p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102451 Yksi Carpelan Bahtinilla, ravistettuna ei sekoitettuna 2021-03-30T14:05:59+03:00 Mika Hallila mika.s.hallila@jyu.fi <p>Esittelyssä <em>Voicing Bo Carpelan</em> (toim. Brian Kennedy 2020)</p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95368 Ruokakulttuuria keskiluokan armosta 2021-03-30T14:05:53+03:00 Kaisa Orvokki Tiusanen kaisa.ruohonen@outlook.com <p>Mediavälitteinen ruokakulttuuri on ikkuna kulttuurisiin hierarkioihin. Tarkastelen artikkelissani sitä, miten kulttuurinen erottautuminen ja luokkakulttuurit näkyvät luonnonmukaista ruokaa käsittelevissä sanomalehtiteksteissä. Luomu- ja lähiruokaan kytkeytyvää eksklusiivisuutta sekä tuotetaan uudelleen että kritisoidaan Helsingin Sanomien diskursseissa. Moniäänisyydestä huolimatta luonnonmukainen ruoka määrittyy teksteissä keskiluokkaisten kulttuuristen ideaalien kautta, eikä keskiluokkaisen ruokakulttuurin hegemonia tule teksteissä kyseenalaistetuksi.</p> 2020-11-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/89899 Amelien silmä 2021-03-30T14:05:54+03:00 Nina Sääskilahti nina.saaskilahti@jyu.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan kuulumisen taideperustaista tutkimusta uusmaterialistisessa kehyksessä. Hahmotan taideperustaisen tutkimushankkeen kirjoitustyöpajan toiminnasta kuulumisen sommitelmia ja pohdin tarkemmin kuulumisen poliittisia ulottuvuuksia, jotka eivät ole yksilöiden tai ryhmien politiikkaa, vaan taiteen mikropolitiikkaa. Analysoin taideperustaisen työpajan tiedonmuodostusta käyttäen esimerkkinäni työpajatilannetta ja siihen liittyvää visuaalista runoa sekä taiteen mikropolitiikkaa tutkimushankkeen organisoiman taidenäyttelyn vastaanottoa pohtimalla.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-01-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/103084 Hyvän kielen dilemma 2021-03-30T14:05:52+03:00 Juhana Venäläinen juhana.venalainen@uef.fi Hanna Kuusela hanna.kuusela@tuni.fi <p>Tee näin, älä tee noin, suosi tätä, vältä tuota. Syksyllä 2020 <em>Kulttuurintutkimuksessa</em> uudistettiin lehden kirjoittajaohjeita. Kirjoittajaohjeet ovat pintapuolisesti katsoen melko tekninen dokumentti, joka harvemmin herättää suuria intohimoja. Se on opastyyliin muotoiltua käyttötekstiä. Toki ohjeet voivat usein ärsyttää, jos kirjoittaja joutuu tarjoamaan käsikirjoitusta useampaan lehteen ja muotoseikat menevät samalla uusiksi.</p> <p>Lehden näkökulmasta kirjoittajaohjeet ovat silti muutakin kuin kokoelma mielivaltaisia sääntöjä. Ne sisältävät ajatuksia siitä, mitä lehti on ja mitä sen pitäisi olla. Kriittisesti tarkasteltuna kirjoittajaohjeet ovat myös tieteellisen julkaiseminen standardi, jolla on omat valtaefektinsä.</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400 Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona 2021-03-30T14:05:56+03:00 Jetta Huttunen jetta.huttunen@gmail.com <p>Teksti perustuu Jetta Huttusen väitöskirjasta "Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona mediakulttuurissa" laadittuun lektioon, joka on esitetty väitöstilaisuudessa 19.9.2020 Jyväskylän yliopistossa.</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/103396 English abstracts 2021-03-30T14:05:59+03:00 Lehden toimitus sihteeri@kultut.fi <p>-</p> 2021-03-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95412 2000-luvun suomalainen lastenelokuva 2021-03-30T14:05:55+03:00 Tommi Römpötti tomrom@utu.fi Titta Karlstedt tikrka@utu.fi <p>Suomalainen elokuva on katsojamäärin mitattuna ollut 2000-luvulla erittäin suosittua. Suosiossa yksi merkittävä tekijä on ollut suomalaisen lastenelokuvan nousu. Vuosina 2000-2019 on ensi-iltaan tullut peräti 32 lastenelokuvaa, joista suurin osa on kerännyt paljon katsojia. 2000-luvun lastenelokuvamme tutkimus on kuitenkin miltei olematonta. Miksi lasteneokuva ei kiinnosta tutkijoita? Katsauksessa pohditaan lastenelokuvan määrittelyä, esitetään yleiskatsaus 2000-luvun suomalaiseen lastenelokuvaan ja tarkastellaan esimerkinomaisena tutkimuskysymyksenä lasten suhdetta rahaan elokuvasarjoissa <em>Risto Räppääjä</em>&nbsp;ja<em> Onneli ja Anneli.</em>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus