https://journal.fi/kulttuurintutkimus/issue/feed Kulttuurintutkimus 2019-07-25T18:47:39+03:00 Maija Rämö sihteeri@kultut.fi Open Journal Systems <p>Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta.</p> https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83634 Mitä on kulttuuri? 2019-07-25T18:47:39+03:00 Antti Teittinen antti.teittinen@kvl.fi <p>Mitä on kulttuuri? Tämän kysymyksen olen esittänyt itselleni lähes päivittäin, kun olen ollut Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajana. Kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta – ei tarvitsekaan olla, mutta kysymykseen voi yrittää vastata tarkkailemalla median näkemyksiä kulttuurista. Tietysti myös Kulttuurintutkimus-lehti omalta osaltaan propagoi sen puolesta, mikä on kulttuuria ja miten eri ilmiöissä on kulttuurinen ulottuvuutensa.</p> 2019-07-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83637 Narinajuustoa ja karviaishilloa 2019-07-10T16:03:48+03:00 Heikki Uimonen heikki.uimonen@uef.fi Maija Kontukoski maija.kontukoski@gmail.com Anu Hopia anu.hop@utu.fi <p>Ruoan, kattauksen, sisustuksen ja illallisseuran ohella ruokailutapahtumaa muokkaavat ruokailijoiden kokemukset ja muistot. Ruoan nauttimiseen ja valmistukseen liittyvällä kulttuurihistoriallisella tutkimusaineistolla voidaan valottaa aistikokemuksia osana sukupolven ruoka- ja äänihistoriaa. Laadullisilla tutkimusmenetelmillä kerätyn tiedon soveltaminen mahdollistaa tila-, ääni- ja ruokasuunnittelun kokonaisvaltaisen yhdistämisen. Lopputuloksena on soveltavan tutkimuksen periaatteiden mukaisesti yhdessä tuotettu tieto, joka parhaassa tapauksessa palvelee kaikkia hankkeen toteutuksessa mukana olleita henkilöitä.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83626 (Epä)normaali vanhuus 2019-07-10T15:30:49+03:00 Anna Kinnunen anna.k.kinnunen@uef.fi <p>Normaalin ja poikkeavan vanhenemisen raja on veteen piirretty viiva. Yhtäältä sitä häivyttää käsitys ikääntymiseen kuuluvasta luonnollisesta mielen ja ruumiin heikkenemisestä. Toisaalta rajaa hämärtää erityisesti medikalisaation myötä voimistunut käsitys vanhuuden ja sairauden välisestä likeisestä suhteesta. Ikääntyminen on samanaikaisesti luonnollista ja luonnotonta, tervettä ja sairasta, normaalia ja poikkeavaa. Artikkelissa (epä)normaalin vanhenemisen dilemmaa lähestytään historiallisesta näkökulmasta 1930-luvun psykiatristen sairauskertomusten kautta. Keskiössä ovat sairauskertomuksiin kirjatut, potilaiden omaisten esittämät tulkinnat, joita pohditaan merkityksellisenä tekijänä normaalin ja poikkeavan vanhenemisen rajankäynnissä.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638 Lähellä, kaukana, lähellä 2019-07-10T16:12:05+03:00 Riikka Mäkikoskela riikka.makikoskela@youngart.fi <p>Kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely sisältää liikettä, jossa materiaalisuus, tilallisuus ja kehollisuus kietoutuvat yhteen. Kuvaan tätä liikettä visuaalisin ja narratiivisin keinoin. Analysoin taiteellista työskentelyä fenomenologisen filosofian, uusmaterialismin ja kokemuksen tutkimuksen viitekehyksessä sekä taiteellisen tutkimuksen menetelmällä. Taiteilijan ja teoksen kiasmaattinen kohtaaminen tuo esiin materiaaliseen työskentelyyn liittyvän vastuksen, joka avaa taiteilijalle mahdollisuuden erilaisten työskentelynäkökulmien vaihteluun. Artikkelin tavoitteena on osoittaa, että näkökulmien vaihtelu täydentää toisiaan kokemuksen tutkimuksessa.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639 Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa 2019-07-10T16:21:49+03:00 Kari Saari Kari.Saari@xamk.fi Mikko Saastamoinen sihteeri@kultut.fi <p>Artikkeli syventyy tarkastelemaan Siilinjärven haamupyörän tapausta vuodelta 2016. Liikenneonnettomuuspaikalle vietiin pyöräilyaktiivien toimesta haamupyörä, valkoinen polkupyörä, johon kohdistui vahva yhteiskunnallinen vastareaktio. Suomalaisittain uudenlaisena kansalaisaktion muotona haamupyörä rikkoi suomalaiseen aktivismiin, kuolemaan ja periferiatilaan liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja perinteitä. Tapaus toi symbolisena vastarintana esiin kulttuurisia arvoja ja normeja, jotka määrittävät suomalaista poliittista toimintaa</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83640 ”What the World Wants Today ... Is the Real Thing” 2019-07-10T16:29:27+03:00 Matias Nurminen matias.nurminen@tuni.fi <p>Uutta tuloa tekevät viettelykertomukset päättyvät ajassamme onnellisesti ja haastaen lukijoita keskusteluun. Radikaali muutos aiempaan viettelykertomusten traditioon ja sen traagisiin loppuihin kaikuu uusvilpittömyyttä, postmodernismin jälkeistä kulttuurista olotilaa, jota on povailtu paljon, mutta jonka piirteitä osataan nimetä vain vähän. Draamasarjassa Mad Men postmoderni ironia puretaan ja avoimeksi jätetyt loppuratkaisut kutsuvat katsojan keskusteluun sekä tuomitsemaan viettelijän tekoja.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83641 Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista 2019-07-25T18:20:30+03:00 Leena Romu leena.romu@tuni.fi <p>Koomikko ja käsikirjoittaja Jukka Lindströmin ideoimassa ja sarjakuvataiteilija Ville Rannan piirtämässä pilapiirroksessa nähdään kuvan etualalla tutunnäköinen mies hyppimässä vihaisena. Henkilön ulkonäölliset piirteet, kuten hiustyyli, silmälasit, kasvonpiirteet ja koko, viittaavat siihen, että kyseessä on Suomen ulkoministeri ja entinen Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.</p> <p>FM Leena Romun Suomen kirjallisuuden väitöskirja Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista – Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta tarkastettiin Tampereen yliopistossa lauantaina 6.10.2018. Vastaväittäjänä toimi dosentti Kai Mikkonen Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimi Suomen kirjallisuuden professori Mari Hatavara Tampereen yliopistosta.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83642 Sarjayrittäjämiehet sovellustalouden tulenkantajina 2019-07-10T16:45:57+03:00 Henri Koskinen hemiko@utu.fi <p>Tuomas Vimma. Enkeleitä ja yksisarvisia – Startup-Suomen tarina. Otava 2018. 224 s.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83643 Monipuolisesti televisioformaateista 2019-07-10T16:51:45+03:00 Aino-Kaisa Koistinen aino-kaisa.koistinen@jyu.fi <p>Keinonen, Heidi (2018): Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu. Jyväskylän yliopisto: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 123, 232s.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83645 Suomi ja eurooppalainen kulttuuriperintö 2019-07-10T17:10:23+03:00 Tuuli Lähdesmäki tuuli.lahdesmaki@jyu.fi Virpi Mäkinen virpi.k.makinen@jyu.fi Ulla Salmela ulla.salmela@museovirasto.fi Johanna Turunen johanna.k.turunen@jyu.fi <p>Euroopan kulttuuriperintötunnus (EHL) on keskeinen osa Euroopan unionin (EU) vahvistuvaa kulttuurija identiteettipolitiikkaa. Suomi liittyi mukaan kyseiseen unionin toimeen marraskuussa 2018. EUROHERIT-tutkimushankkeen järjestämässä paneelissa keskusteltiin suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön välisistä suhteista ja EHL:n Suomelle tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Paneelissa olivat keskustelijoina Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto), Virpi Mäkinen (Keski-Suomen Museo) ja Ulla Salmela (Museovirasto). Paneelin puheenjohtajan toimi Johanna Turunen (Jyväskylän yliopisto). Paneeli järjestettiin osana eurooppalaista tutkijoiden yötä ja kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83646 Kirjauutuuksia 2019-07-10T17:13:59+03:00 Lehden toimitus sihteeri@kultut.fi <p>Uutuuskirjoja</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647 English abstracts 2019-07-10T17:16:41+03:00 Lehden toimitus sihteeri@kultut.fi <p>Abstracts in English.</p> 2019-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura