Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus <p>Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta.</p> Kulttuurintutkimuksen seura fi-FI Kulttuurintutkimus 0781-5751 Kulttuurin ruma puoli https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/101228 <p>Esittelyssä <em>Culture is Bad for You</em> (Orian Brook, Dave O’Brien &amp; Mark Taylor 2020)<em><br></em></p> Taija Roiha Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 46 48 Ihminen, humoristi https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100555 <p>Esittelyssä <em>Huumorin ja naurun filosofia</em> (Jarno Hietalahti 2018)</p> Antti-Ville Kärjä Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 48 50 Perinteentutkija hulluuden lankarullaa auki kerimässä https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100707 <p>Esittelyssä <em>Johtolankoja hulluuteen</em> (Anna Kinnunen 2020)</p> Jani Tanskanen Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 50 53 Menneisyyden valinnat https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95402 <p>Esittelyssä <em>Menneisyyden rakentajat</em> (toim. Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka &amp; Tuomas Tepora 2018)</p> Antti-Ville Kärjä Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 53 56 Yksi Carpelan Bahtinilla, ravistettuna ei sekoitettuna https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102451 <p>Esittelyssä <em>Voicing Bo Carpelan</em> (toim. Brian Kennedy 2020)</p> Mika Hallila Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 56 57 Ruokakulttuuria keskiluokan armosta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95368 <p>Mediavälitteinen ruokakulttuuri on ikkuna kulttuurisiin hierarkioihin. Tarkastelen artikkelissani sitä, miten kulttuurinen erottautuminen ja luokkakulttuurit näkyvät luonnonmukaista ruokaa käsittelevissä sanomalehtiteksteissä. Luomu- ja lähiruokaan kytkeytyvää eksklusiivisuutta sekä tuotetaan uudelleen että kritisoidaan Helsingin Sanomien diskursseissa. Moniäänisyydestä huolimatta luonnonmukainen ruoka määrittyy teksteissä keskiluokkaisten kulttuuristen ideaalien kautta, eikä keskiluokkaisen ruokakulttuurin hegemonia tule teksteissä kyseenalaistetuksi.</p> Kaisa Orvokki Tiusanen Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-26 2020-11-26 38 1 3 17 Amelien silmä https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/89899 <p>Artikkelissa tarkastellaan kuulumisen taideperustaista tutkimusta uusmaterialistisessa kehyksessä. Hahmotan taideperustaisen tutkimushankkeen kirjoitustyöpajan toiminnasta kuulumisen sommitelmia ja pohdin tarkemmin kuulumisen poliittisia ulottuvuuksia, jotka eivät ole yksilöiden tai ryhmien politiikkaa, vaan taiteen mikropolitiikkaa. Analysoin taideperustaisen työpajan tiedonmuodostusta käyttäen esimerkkinäni työpajatilannetta ja siihen liittyvää visuaalista runoa sekä taiteen mikropolitiikkaa tutkimushankkeen organisoiman taidenäyttelyn vastaanottoa pohtimalla.</p> <p>&nbsp;</p> Nina Sääskilahti Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-01-15 2021-01-15 38 1 18 29 Hyvän kielen dilemma https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/103084 <p>Tee näin, älä tee noin, suosi tätä, vältä tuota. Syksyllä 2020 <em>Kulttuurintutkimuksessa</em> uudistettiin lehden kirjoittajaohjeita. Kirjoittajaohjeet ovat pintapuolisesti katsoen melko tekninen dokumentti, joka harvemmin herättää suuria intohimoja. Se on opastyyliin muotoiltua käyttötekstiä. Toki ohjeet voivat usein ärsyttää, jos kirjoittaja joutuu tarjoamaan käsikirjoitusta useampaan lehteen ja muotoseikat menevät samalla uusiksi.</p> <p>Lehden näkökulmasta kirjoittajaohjeet ovat silti muutakin kuin kokoelma mielivaltaisia sääntöjä. Ne sisältävät ajatuksia siitä, mitä lehti on ja mitä sen pitäisi olla. Kriittisesti tarkasteltuna kirjoittajaohjeet ovat myös tieteellisen julkaiseminen standardi, jolla on omat valtaefektinsä.</p> Juhana Venäläinen Hanna Kuusela Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-26 2021-03-26 38 1 1 2 Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400 <p>Teksti perustuu Jetta Huttusen väitöskirjasta "Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona mediakulttuurissa" laadittuun lektioon, joka on esitetty väitöstilaisuudessa 19.9.2020 Jyväskylän yliopistossa.</p> Jetta Huttunen Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-26 2021-03-26 38 1 40 45 English abstracts https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/103396 <p>-</p> Lehden toimitus Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-18 2021-03-18 38 1 58 58 2000-luvun suomalainen lastenelokuva https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95412 <p>Suomalainen elokuva on katsojamäärin mitattuna ollut 2000-luvulla erittäin suosittua. Suosiossa yksi merkittävä tekijä on ollut suomalaisen lastenelokuvan nousu. Vuosina 2000-2019 on ensi-iltaan tullut peräti 32 lastenelokuvaa, joista suurin osa on kerännyt paljon katsojia. 2000-luvun lastenelokuvamme tutkimus on kuitenkin miltei olematonta. Miksi lasteneokuva ei kiinnosta tutkijoita? Katsauksessa pohditaan lastenelokuvan määrittelyä, esitetään yleiskatsaus 2000-luvun suomalaiseen lastenelokuvaan ja tarkastellaan esimerkinomaisena tutkimuskysymyksenä lasten suhdetta rahaan elokuvasarjoissa <em>Risto Räppääjä</em>&nbsp;ja<em> Onneli ja Anneli.</em>&nbsp;</p> Tommi Römpötti Titta Karlstedt Copyright (c) 2021 Kulttuurintutkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-26 2021-03-26 38 1 30 39