Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus <p>Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta.</p> fi-FI sihteeri@kultut.fi (Maija Rämö) sihteeri@kultut.fi (Maija Rämö) to, 25 heinä 2019 18:20:31 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mitä on kulttuuri? https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83634 <p>Mitä on kulttuuri? Tämän kysymyksen olen esittänyt itselleni lähes päivittäin, kun olen ollut Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajana. Kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta – ei tarvitsekaan olla, mutta kysymykseen voi yrittää vastata tarkkailemalla median näkemyksiä kulttuurista. Tietysti myös Kulttuurintutkimus-lehti omalta osaltaan propagoi sen puolesta, mikä on kulttuuria ja miten eri ilmiöissä on kulttuurinen ulottuvuutensa.</p> Antti Teittinen Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83634 to, 25 heinä 2019 00:00:00 +0300 Narinajuustoa ja karviaishilloa https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83637 <p>Ruoan, kattauksen, sisustuksen ja illallisseuran ohella ruokailutapahtumaa muokkaavat ruokailijoiden kokemukset ja muistot. Ruoan nauttimiseen ja valmistukseen liittyvällä kulttuurihistoriallisella tutkimusaineistolla voidaan valottaa aistikokemuksia osana sukupolven ruoka- ja äänihistoriaa. Laadullisilla tutkimusmenetelmillä kerätyn tiedon soveltaminen mahdollistaa tila-, ääni- ja ruokasuunnittelun kokonaisvaltaisen yhdistämisen. Lopputuloksena on soveltavan tutkimuksen periaatteiden mukaisesti yhdessä tuotettu tieto, joka parhaassa tapauksessa palvelee kaikkia hankkeen toteutuksessa mukana olleita henkilöitä.</p> Heikki Uimonen, Maija Kontukoski, Anu Hopia Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83637 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 (Epä)normaali vanhuus https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83626 <p>Normaalin ja poikkeavan vanhenemisen raja on veteen piirretty viiva. Yhtäältä sitä häivyttää käsitys ikääntymiseen kuuluvasta luonnollisesta mielen ja ruumiin heikkenemisestä. Toisaalta rajaa hämärtää erityisesti medikalisaation myötä voimistunut käsitys vanhuuden ja sairauden välisestä likeisestä suhteesta. Ikääntyminen on samanaikaisesti luonnollista ja luonnotonta, tervettä ja sairasta, normaalia ja poikkeavaa. Artikkelissa (epä)normaalin vanhenemisen dilemmaa lähestytään historiallisesta näkökulmasta 1930-luvun psykiatristen sairauskertomusten kautta. Keskiössä ovat sairauskertomuksiin kirjatut, potilaiden omaisten esittämät tulkinnat, joita pohditaan merkityksellisenä tekijänä normaalin ja poikkeavan vanhenemisen rajankäynnissä.</p> Anna Kinnunen Copyright (c) https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83626 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Lähellä, kaukana, lähellä https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638 <p>Kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely sisältää liikettä, jossa materiaalisuus, tilallisuus ja kehollisuus kietoutuvat yhteen. Kuvaan tätä liikettä visuaalisin ja narratiivisin keinoin. Analysoin taiteellista työskentelyä fenomenologisen filosofian, uusmaterialismin ja kokemuksen tutkimuksen viitekehyksessä sekä taiteellisen tutkimuksen menetelmällä. Taiteilijan ja teoksen kiasmaattinen kohtaaminen tuo esiin materiaaliseen työskentelyyn liittyvän vastuksen, joka avaa taiteilijalle mahdollisuuden erilaisten työskentelynäkökulmien vaihteluun. Artikkelin tavoitteena on osoittaa, että näkökulmien vaihtelu täydentää toisiaan kokemuksen tutkimuksessa.</p> Riikka Mäkikoskela Copyright (c) Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639 <p>Artikkeli syventyy tarkastelemaan Siilinjärven haamupyörän tapausta vuodelta 2016. Liikenneonnettomuuspaikalle vietiin pyöräilyaktiivien toimesta haamupyörä, valkoinen polkupyörä, johon kohdistui vahva yhteiskunnallinen vastareaktio. Suomalaisittain uudenlaisena kansalaisaktion muotona haamupyörä rikkoi suomalaiseen aktivismiin, kuolemaan ja periferiatilaan liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja perinteitä. Tapaus toi symbolisena vastarintana esiin kulttuurisia arvoja ja normeja, jotka määrittävät suomalaista poliittista toimintaa</p> Kari Saari, Mikko Saastamoinen Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 ”What the World Wants Today ... Is the Real Thing” https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83640 <p>Uutta tuloa tekevät viettelykertomukset päättyvät ajassamme onnellisesti ja haastaen lukijoita keskusteluun. Radikaali muutos aiempaan viettelykertomusten traditioon ja sen traagisiin loppuihin kaikuu uusvilpittömyyttä, postmodernismin jälkeistä kulttuurista olotilaa, jota on povailtu paljon, mutta jonka piirteitä osataan nimetä vain vähän. Draamasarjassa Mad Men postmoderni ironia puretaan ja avoimeksi jätetyt loppuratkaisut kutsuvat katsojan keskusteluun sekä tuomitsemaan viettelijän tekoja.</p> Matias Nurminen Copyright (c) Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83640 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83641 <p>Koomikko ja käsikirjoittaja Jukka Lindströmin ideoimassa ja sarjakuvataiteilija Ville Rannan piirtämässä pilapiirroksessa nähdään kuvan etualalla tutunnäköinen mies hyppimässä vihaisena. Henkilön ulkonäölliset piirteet, kuten hiustyyli, silmälasit, kasvonpiirteet ja koko, viittaavat siihen, että kyseessä on Suomen ulkoministeri ja entinen Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.</p> <p>FM Leena Romun Suomen kirjallisuuden väitöskirja Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista – Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta tarkastettiin Tampereen yliopistossa lauantaina 6.10.2018. Vastaväittäjänä toimi dosentti Kai Mikkonen Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimi Suomen kirjallisuuden professori Mari Hatavara Tampereen yliopistosta.</p> Leena Romu Copyright (c) 2019 Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83641 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Sarjayrittäjämiehet sovellustalouden tulenkantajina https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83642 <p>Tuomas Vimma. Enkeleitä ja yksisarvisia – Startup-Suomen tarina. Otava 2018. 224 s.</p> Henri Koskinen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83642 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Monipuolisesti televisioformaateista https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83643 <p>Keinonen, Heidi (2018): Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu. Jyväskylän yliopisto: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 123, 232s.</p> Aino-Kaisa Koistinen Copyright (c) Kirjoittaja & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83643 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Suomi ja eurooppalainen kulttuuriperintö https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83645 <p>Euroopan kulttuuriperintötunnus (EHL) on keskeinen osa Euroopan unionin (EU) vahvistuvaa kulttuurija identiteettipolitiikkaa. Suomi liittyi mukaan kyseiseen unionin toimeen marraskuussa 2018. EUROHERIT-tutkimushankkeen järjestämässä paneelissa keskusteltiin suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön välisistä suhteista ja EHL:n Suomelle tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Paneelissa olivat keskustelijoina Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto), Virpi Mäkinen (Keski-Suomen Museo) ja Ulla Salmela (Museovirasto). Paneelin puheenjohtajan toimi Johanna Turunen (Jyväskylän yliopisto). Paneeli järjestettiin osana eurooppalaista tutkijoiden yötä ja kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.</p> Tuuli Lähdesmäki, Virpi Mäkinen, Ulla Salmela, Johanna Turunen Copyright (c) 2019 Kirjoittajat & Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83645 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 Kirjauutuuksia https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83646 <p>Uutuuskirjoja</p> Lehden toimitus Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83646 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300 English abstracts https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647 <p>Abstracts in English.</p> Lehden toimitus Copyright (c) 2019 Kulttuurintutkimuksen seura https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647 ke, 10 heinä 2019 00:00:00 +0300