Lillqvist, E. (2019) ”Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä: Pikavippikeskustelun synty, nousu ja arkipäiväistyminen Suomi24-keskustelufoorumilla”, Kulutustutkimus.Nyt, 13(1), ss. 5–30. Saatavissa: https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84608 (Viitattu: 18kesäkuuta2024).