1.
Heinonen V. Kirja-arvio: Frisk, Matleena (2019): “Naiseni on oma itsensä”. Rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961−1973. Julkaisuja 213. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura ry. 233 s. KTN [Internet]. 26. tammikuuta 2020 [viitattu 24. toukokuuta 2024];13(2):71-3. Saatavissa: https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84036