https://journal.fi/kulutustutkimus/issue/feed Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-06T12:04:30+02:00 Outi Uusitalo outi.uusitalo@jyu.fi Open Journal Systems https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/85870 Pääkirjoitus: Kulutustutkimuksen syyssatoa ja metodologista värikirjoa 2019-11-04T17:36:15+02:00 Eliisa Kylkilahti eliisa.kylkilahti@helsinki.fi Jenniina Sihvonen jenniina.sihvonen@helsinki.fi <p>...</p> 2019-11-04T16:34:45+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84608 Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä 2019-11-04T17:36:15+02:00 Ella Lillqvist ella.lillqvist@helsinki.fi <p>Tämä artikkeli tuo uuden näkökulman kuluttajatutkijoiden viimeaikaiseen keskusteluun suurten tekstimäärien analyysimenetelmistä. Artikkelissa esitellään kielitieteen määrälliseen tutkimusperinteeseen pohjautuvaa <em>korpusavusteista diskurssintutkimusta</em> (<em>corpus-assisted discourse studies</em>, CADS). Artikkelissa havainnollistetaan CADSin olennaisimpia menetelmiä kuluttajatutkimuksellisessa kontekstissa analysoimalla, miten Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjät ovat keskustelleet pikalainoista ilmiön ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa eli vuosina 2005–2015. Lisäksi artikkelissa kartoitetaan ja kehitetään CADSin yhteyteen soveltuvia visualisointitapoja. CADS tarjoaa monipuolisia välineitä kuluttajatutkimuksen työkalupakkiin. Sen avulla voidaan saada yleiskuva suuressa tekstimäärässä käsitellyistä teemoista ja tarkastella aineiston erityispiirteitä suhteessa johonkin vertailuaineistoon. Tämän lisäksi voidaan myös tutkia ja havainnollistaa visuaalisesti tiettyjen tutkijaa erityisesti kiinnostavien sanojen esiintymiskonteksteja – nousivat nuo sanat sitten aineistolähtöisesti korpuksen yleistarkastelusta tai teorialähtöisesti aiemmasta tutkimuksesta – ja siirtyä joustavasti määrällisen ja laadullisen analyysin välillä. Suhteellisen helppokäyttöiset korpusanalyysiohjelmistot mahdollistavat sekä valmiiden että itse kerättyjen korpusten analyysin. CADS sopii erityisesti kuluttajatutkijoille, joita kiinnostavat yleiset puhetavat isossa tekstiaineistossa koskien jotakin selkeästi sanallistettavaa teemaa kuten tiettyä tuotetta, tuotekategoriaa tai kulttuurista kulutusilmiötä.</p> 2019-10-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84376 The quantification paradox: Exploring consumer ambivalence towards self-tracking 2019-11-04T17:36:15+02:00 Vassilis Charitsis vassilis.charitsis@helsinki.fi <p>The spread of smart technologies has enabled consumers to monitor and quantify various and diverse aspects of their lives, making self-tracking an extremely popular phenomenon. However, the increasing popularity of self-tracking does not signify a universal positive acceptance of self-tracking practices from consumers as indicated by the high rates of abandonment of activity tracking devices. Exploring the nuanced attitudes of active users, this study reveals that self-tracking elicits ambivalent attitudes from consumers. Specifically it suggests that consumers develop ambivalence towards five dimensions of self-tracking: the motivational aspect, the level of familiarity, the fun factor, the social aspect and the generated data. Thus, through an empirical investigation the present paper contributes to the scant empirical consumer research on self-tracking as well as to the literature on consumer ambivalence.</p> 2019-11-04T16:43:33+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84311 OPTIMAALISTA ITSEÄ ETSIMÄSSÄ 2019-11-04T17:36:16+02:00 Miia Grénman miia.grenman@utu.fi <p>Tässä ei ole abstraktia</p> 2019-11-04T16:44:56+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84039 Lectio praecursoria 2019-11-04T17:36:16+02:00 Sirpa Uimonen sirpa.uimonen@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-11-04T16:45:53+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84038 On criticality, agency, Consumer Culture Theory and the unpredictable ways one may find oneself in Finland – A conversation with Eric J. Arnould 2019-11-06T12:04:30+02:00 Joel Hietanen joel.hietanen@helsinki.fi Eric Arnould eric.arnould@aalto.fi 2019-11-04T16:49:56+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84035 Kirja-arvio 2019-11-04T17:36:16+02:00 Visa Heinonen visa.heinonen@helsinki.fi 2019-10-13T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/82651 Kirja-arvio 2019-11-04T17:36:17+02:00 Kaisa Torkkeli kaisa.torkkeli@helsinki.fi 2019-11-04T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt