Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus Kulutustutkimuksen seura ry fi-FI Kulutustutkimus.Nyt Pääkirjoitus: Kulutustutkimuksen syyssatoa ja metodologista värikirjoa https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/85870 <p>...</p> Eliisa Kylkilahti Jenniina Sihvonen Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 4 4 Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84608 <p>Tämä artikkeli tuo uuden näkökulman kuluttajatutkijoiden viimeaikaiseen keskusteluun suurten tekstimäärien analyysimenetelmistä. Artikkelissa esitellään kielitieteen määrälliseen tutkimusperinteeseen pohjautuvaa <em>korpusavusteista diskurssintutkimusta</em> (<em>corpus-assisted discourse studies</em>, CADS). Artikkelissa havainnollistetaan CADSin olennaisimpia menetelmiä kuluttajatutkimuksellisessa kontekstissa analysoimalla, miten Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjät ovat keskustelleet pikalainoista ilmiön ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa eli vuosina 2005–2015. Lisäksi artikkelissa kartoitetaan ja kehitetään CADSin yhteyteen soveltuvia visualisointitapoja. CADS tarjoaa monipuolisia välineitä kuluttajatutkimuksen työkalupakkiin. Sen avulla voidaan saada yleiskuva suuressa tekstimäärässä käsitellyistä teemoista ja tarkastella aineiston erityispiirteitä suhteessa johonkin vertailuaineistoon. Tämän lisäksi voidaan myös tutkia ja havainnollistaa visuaalisesti tiettyjen tutkijaa erityisesti kiinnostavien sanojen esiintymiskonteksteja – nousivat nuo sanat sitten aineistolähtöisesti korpuksen yleistarkastelusta tai teorialähtöisesti aiemmasta tutkimuksesta – ja siirtyä joustavasti määrällisen ja laadullisen analyysin välillä. Suhteellisen helppokäyttöiset korpusanalyysiohjelmistot mahdollistavat sekä valmiiden että itse kerättyjen korpusten analyysin. CADS sopii erityisesti kuluttajatutkijoille, joita kiinnostavat yleiset puhetavat isossa tekstiaineistossa koskien jotakin selkeästi sanallistettavaa teemaa kuten tiettyä tuotetta, tuotekategoriaa tai kulttuurista kulutusilmiötä.</p> Ella Lillqvist Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-10-11 2019-10-11 13 1 5 30 The quantification paradox: Exploring consumer ambivalence towards self-tracking https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84376 <p>The spread of smart technologies has enabled consumers to monitor and quantify various and diverse aspects of their lives, making self-tracking an extremely popular phenomenon. However, the increasing popularity of self-tracking does not signify a universal positive acceptance of self-tracking practices from consumers as indicated by the high rates of abandonment of activity tracking devices. Exploring the nuanced attitudes of active users, this study reveals that self-tracking elicits ambivalent attitudes from consumers. Specifically it suggests that consumers develop ambivalence towards five dimensions of self-tracking: the motivational aspect, the level of familiarity, the fun factor, the social aspect and the generated data. Thus, through an empirical investigation the present paper contributes to the scant empirical consumer research on self-tracking as well as to the literature on consumer ambivalence.</p> Vassilis Charitsis Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 31 46 OPTIMAALISTA ITSEÄ ETSIMÄSSÄ https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84311 <p>Tässä ei ole abstraktia</p> Miia Grénman Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 47 52 Lectio praecursoria https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84039 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Sirpa Uimonen Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 53 60 On criticality, agency, Consumer Culture Theory and the unpredictable ways one may find oneself in Finland – A conversation with Eric J. Arnould https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84038 Joel Hietanen Eric Arnould Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 61 70 Kirja-arvio https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84035 Visa Heinonen Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-10-13 2019-10-13 13 1 71 74 Kirja-arvio https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/82651 Kaisa Torkkeli Copyright (c) 2019 Kulutustutkimus.Nyt 2019-11-04 2019-11-04 13 1 75 78