[1]
Kippola-Pääkkönen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A. ja Autti-Rämö, I. 2018. Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina. Kuntoutus. 41, 1 (helmi 2018), 5–20.