[1]
Unkila, K., Lautala, K., Wikström, M., Joensuu, M. ja Savinainen, M. 2018. Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. Kuntoutus. 41, 1 (helmi 2018), 33–40.