(1)
Kippola-Pääkkönen, A.; Härkäpää, K.; Järvikoski, A.; Autti-Rämö, I. Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina. knt 2018, 41, 5-20.