(1)
Unkila, K.; Lautala, K.; Wikström, M.; Joensuu, M.; Savinainen, M. Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. knt 2018, 41, 33-40.