(1)
Lehmuskoski, K.; Mattila-Holappa, P.; Juvonen-Posti, P.; Väänänen, A. Mielenterveyden toimijahahmot: Laadullinen tutkimus nuorista työntekijöistä kuntasektorilla. knt 2022, 45, 6-19.