Lehtonen, K., Vänskä, N., Helenius, S., Harra, T., & Sipari, S. (2020). Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus, 43(3), 6–19. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.100139