Kippola-Pääkkönen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A., & Autti-Rämö, I. (2018). Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina. Kuntoutus, 41(1), 5–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408