Unkila, K., Lautala, K., Wikström, M., Joensuu, M., & Savinainen, M. (2018). Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. Kuntoutus, 41(1), 33–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411