Pekonen, E., & Zitting, J. (2021). Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä. Kuntoutus, 44(2), 58–63. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.109480