Lehmuskoski, K., Mattila-Holappa, P., Juvonen-Posti, P., & Väänänen, A. (2022). Mielenterveyden toimijahahmot: Laadullinen tutkimus nuorista työntekijöistä kuntasektorilla. Kuntoutus, 45(4), 6–19. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.125397