Åkerblad , Leena, ja Kaisa Haapakoski. 2020. ”Työnantajayhteistyö Ammatillisessa Kuntoutuksessa Ja Tuetussa työllistymisessä. Integroiva Kirjallisuuskatsaus”. Kuntoutus 43 (3):20-33. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.100140.