Kippola-Pääkkönen, Anu, Kristiina Härkäpää, Aila Järvikoski, ja Ilona Autti-Rämö. 2018. ”Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina”. Kuntoutus 41 (1):5-20. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408.