Unkila, Kirsi, Kalle Lautala, Miia Wikström, Matti Joensuu, ja Minna Savinainen. 2018. ”Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari”. Kuntoutus 41 (1):33-40. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411.