Lehmuskoski, Kristiina, Pauliina Mattila-Holappa, Pirjo Juvonen-Posti, ja Ari Väänänen. 2022. ”Mielenterveyden toimijahahmot: Laadullinen tutkimus nuorista työntekijöistä kuntasektorilla”. Kuntoutus 45 (4):6-19. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.125397.