Puranen, Kristiina, Paula Reiterä, Anna-Maija Kauppila, Susanna Tallqvist, Aki Vainionpää, Eerika Koskinen, Jari Arokoski, Mauri Kallinen, Harri Hämäläinen, Anni Täckman, Heidi Anttila, ja Sinikka Hiekkala. 2023. ”Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista ovat myönteisiä, FinSCI-tutkimus”. Kuntoutus 46 (4):18-32. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142109.