Kippola-Pääkkönen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A. ja Autti-Rämö, I. (2018) ”Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt lasten vanhempien arvioimina”, Kuntoutus, 41(1), ss. 5–20. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100408 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).