Unkila, K., Lautala, K., Wikström, M., Joensuu, M. ja Savinainen, M. (2018) ”Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari”, Kuntoutus, 41(1), ss. 33–40. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).