Reunanen, M. A. T. (2018) ”Toimijuus kuntoutumisen tavoitteena”, Kuntoutus, 41(1), ss. 53–56. Saatavissa: https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100415 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).